Hôm nay, Thứ 2 ngày 26/1/2015   WTO   |   ASEAN   |   Liên hệ   |   English  
Trang nhất
Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế
TPP
FTA Việt Nam - Liên minh Hải quan
Việt Nam - EU
WTO
ASEAN
APEC
ASEM
Hội nhập kinh tế quốc tế
Việt Nam - Hoa Kỳ
ASEAN - Nhật Bản
ASEAN-Hàn Quốc
ASEAN-Trung Quốc
ASEAN - Ấn Độ
Thông tin & Dự án hợp tác
Hỏi và Đáp
Hội nhập kinh tế quốc tế  
Thứ 5: 20/5/2010 Gửi cho bạn bè Trang in Phản hồi
Hội nhập kinh tế và Sự phát triển ở Việt Nam (phần 1)
Hơn hai thập kỷ hội nhập chính là động cơ chủ yếu cho phát triển kinh tế ở Việt Nam. Việt Nam vẫn đang tiếp tục quá trình hội nhập và thực hiện các sáng kiến hội nhập, bao gồm tự do hóa đa phương thương mại và đầu tư, đàm phán song phương, thực thi các cam kết WTO, đàm phán và thực thi các cam kết hội nhập ASEAN, đàm phán các FTA khác và đàm phán trong khuôn khổ WTO. Mặc dù trong hơn hai thập kỷ qua, hội nhập kinh tế đã mang lại những lợi ích đáng kể, nhưng Việt Nam vẫn cần hội nhập sâu hơn nếu muốn đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong thập kỷ tới.

Việt Nam bắt đầu Đổi Mới vào giữa những thập kỷ 80 thông qua tự do hóa và hội nhập đa phương. Sự sụp đổ của Liên bang Sô Viết vào năm 1991 đã chấm dứt chế độ trao đổi hàng hóa và khuyến khích hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Vào giữa những năm 90, Việt Nam bắt đầu quá trình gia nhập WTO, đàm phán hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu và gia nhập ASEAN. Sau khi đàm phán hiệp định thương mại với Mỹ năm 2001, Việt Nam chính thức gia nhập WTO vào tháng 1 năm 2007. Quá trình thực thi các cam kết trong WTO đã được thực hiện trong cả 1 thập kỷ qua và một số cam kết trong đàm phán cũng sẽ được thực hiện trong vài năm tới. Ngoài việc tham gia vào hội nhập khu vực ASEAN, Việt Nam cũng tham gia các FTA ASEAN cộng với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, và Úc và New Zealand. Bên cạnh đó, đàm phán của ASEAN về FTA với Ấn độ cũng đang có những bước tích cực và đàm phán FTA với EU cũng đang được thực hiện. 

Nói chung, tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam chịu ảnh hưởng tích cực của quá trình hội nhập. Thương mại và đầu tư ở Việt Nam đã phát triển từ cơ chế tương đối hạn chế sang cơ chế mở như hiện nay. Những kết quả đạt được về mặt kinh tế là rất ấn tượng: 

Tỷ trọng xuất khẩu (và nhập khẩu) trong nền kinh tế tăng gấp 10 lần từ 1988 đến 2008;

Thu nhập đầu người tăng từ $130 vào đầu thập kỷ 90 lên   $800 vào 2008; và

Tỷ lệ nghèo đói giảm đáng kể từ 58% năm 1993 xuống 13% năm 2008.

Trọng tâm tăng trưởng trong tương lai ở Việt Nam là quản trị sự năng động trong quá trình hội nhập. Quá trình hội nhập vào khu vực ASEAN sẽ chịu tác động như thế nào bởi các Hiệp định ASEAN cộng đang được thực hiện? Việt Nam có nên đàm phán thêm các FTA? Quá trình hội nhập ASEAN và ASEAN cộng chịu ảnh hưởng của đàm phán Doha trong WTO như thế nào? Việt Nam sẽ áp dụng chính sách thương mại và đầu tư như thế nào để hỗ trợ cho phát triển bền vững? 

 

Lợi ích tĩnh 

Những lợi ích tiềm tàng của mở rộng thương mại (trade creation) và tổn phí tiềm tàng của chuyển hướng thương mại (trade diversion) trong hội nhập khu vực thông qua các FTA ASEAN và ASEAN cộng. Nói chung các FTA thường mở rộng thương mại, nhưng thách thức đặt ra là phải tối thiểu hóa những tổn thất do chuyển hướng thương mại. Một vấn đề cốt lõi ở đây là những ngành được bảo hộ cao, như ngành công nghiệp ô tô, vốn không được đưa vào trong các FTA ASEAN và ASEAN cộng, nhưng áp lực hiện nay là phải đưa những ngành này vào. Nếu Việt Nam đưa những ngành có mức độ bảo hộ cao này vào một số FTA và không đưa vào những hiệp định khác và nếu Việt Nam vẫn duy trì rào cản MFN cao trong những ngành này thì sẽ có những thua thiệt đáng kể từ việc chuyển hướng thương mại. Hội nhập ASEAN và ASEAN cộng mang lại cả thách thức và cơ hội để hội nhập vào mạng sản xuất khu vực. 

Lợi ích động 

Bên cạnh đó những tác động động và tác động đến tăng trưởng của các sáng kiến hội nhập sâu hơn của Việt Nam. Tác động động của các rào cản đối với tạo thuận lợi cho thương mại, đối với thương mại dịch vụ và đầu tư thường khó tính toán hơn cho dù lợi ích kinh tế và phát triển tiềm năng là lớn hơn nhiều. Để phân tích những tác động động và tác động đến tăng trưởng, phương pháp chấm điểm chuẩn và phân tích kinh tế lượng với dữ liệu bảng của các quốc gia rất phù hợp. Hội nhập mang lại tác động lớn cho phát triển kỹ năng và nguồn vốn con người và những sáng tạo và đổi mới công nghệ vốn rất khó để đo lường lại có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế và xã hội. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tìm hiểu tác động của Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến tích tụ vốn. 

Kinh nghiệm trong hai thập kỷ gần đây của Việt Nam khẳng định tác động động và tác động đến tăng trưởng của hội nhập kinh tế là rất có ý nghĩa. Tác động động và tác động đến tăng trưởng, góp phần vào tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế, lớn hơn nhiều so với tổn phí tĩnh của thuế quan. Tự do hóa thương mại và đầu tư ngoài khuôn khổ các cam kết của WTO có thể sẽ góp phần đáng kể vào viễn cảnh tăng trưởng và phát triển bền vững của Việt Nam

Bối cảnh kinh tế vĩ mô 

Trọng tâm của nghiên cứu này là hội nhập và những thách thức với phát triển trong dài hạn nhưng đồng thời cũng xem xét sự thay đổi của nền kinh tế. Chu kỳ kinh doanh là hiện tượng mang tính chu kỳ trong xu hướng tăng trưởng thương mại hàng hóa và dịch vụ thế giới mang tính dài hạn. Đối với Việt Nam, một nền kinh tế nhỏ mở, bảng cân đối tài sản cẩn trọng ở cấp quốc gia, chính phủ, lĩnh vực ngân hàng và khu vực doanh nghiệp đóng vai trò chính trong quản lý rủi ro. Tự do các dịch vụ tài chính sẽ góp phần vào tăng trưởng kinh tế tiềm năng, tuy nhiên cũng cần phải củng cố hoạt động giám sát tài chính và các quy định thận trọng. Một trong những thuận lợi mà FDI mang lại là ít có rủi ro tín dụng cho nước nhận. Việt Nam đã thu hút nhiều FDI trong những năm gần đây. Trên thực tế, làn sóng FDI vào Việt nam những năm 2007 và 2008 sau khi gia nhập WTO đã mang lại động lực kích thích nền kinh tế cho dù kinh tế toàn cầu đang suy giảm. Tuy nhiên, kinh nghiệm về chu kỳ kinh tế trước đây cho thấy sẽ phải mất vài năm để FDI phục hồi lại mức đỉnh và thu hút FDI sẽ trở nên cạnh tranh hơn. Tiếp tục tự do hóa tài khoản vốn trong trung hạn sẽ góp phần giúp Việt Nam phát triển kinh tế. 

Phân tích ngành 

Nghiên cứu này phân tích những rào cản đối với thương mại và đầu tư trong một số lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam

 

Dệt và may mặc 

Ngành may mặc là câu chuyện thành công chính của Việt Nam, và ngành mang lại doanh thu xuất khẩu lớn thứ hai của cả nước. Tuy nhiên, sức cạnh tranh của ngành này vẫn còn chủ yếu dựa trên cho phí lao động thấp, và để nâng cao lợi nhuận và khả năng cạnh tranh, Việt Nam cần phát triển lên nấc cao hơn của chuỗi giá trị. Nguồn vốn FDI tăng với chất lượng cao hơn sẽ hỗ trợ để ngành may mặc đạt được mục đích và sẽ giải quyết những yếu kém còn tồn động trong một số mảng như marketing, thiết kế, nguồn nguyên vật liệu, vốn và đào tạo. Tuy vậy, vẫn tồn tại những rào cản về mặt hành chính trong những lĩnh vực như thủ tục hải quan, cấp phép và kho bãi, gây cản trở cho thu hút FDI mới. Sự phát triển của ngành này đòi hỏi phải hội nhập hoàn toàn vào mạng sản xuất khu vực. Hội nhập 

ASEAN và ASEAN cộng sẽ khuyến khích cơ cấu lại ngành dệt may, thuế MFN đối với ngành dệt may sẽ giảm dần theo thời gian khi thực hiện cơ cấu lại ngành này. Cải thiện hoạt động hậu cần và thuận lợi hóa thương mại sẽ góp phần đáng kể vào cải thiện khả năng cạnh tranh của ngành. 

Tổn phí tĩnh tiềm năng của thuế quan sau khi gia nhập WTO của ngành dệt may trong năm 2007 là 1,83 tỷ USD trong tổng doanh thu nhập khẩu là 3,6 tỷ USD. Như đã đề cập, mô hình WITS không tính đến những vấn đề bảo hộ hiệu quả với những rào cản đối với các with the leveraging of the impediments to value-added with input tariffs, which are significant on the different stages of processing in textiles and apparel.   Giảm và gỡ bỏ thuế đầu vào giúp cải thiện những vướng mắc trong hoàn thế và thủ tục hải quan. Thiếu sự hỗ trợ đối với thuận lợi hóa thương mại cũng là một vướng mắc chính của ngành này. 

Chúng tôi ước tính rằng sản lượng của ngành dệt may sẽ tăng 30% (tương đương 3 tỷ USD một năm) nếu loại bỏ hoàn toàn những rào cản về thuế nhập khẩu nguyên vật liệu và cải thiện đáng kể thuận lợi hóa thương mại, và tăng thêm nguồn vốn FDI. Khả năng cạnh tranh của ngành sẽ tăng thêm nếu thủ tục nhập khẩu và xuất khẩu được cải thiện nhanh hơn (trong vòng 10 ngày thay vì 22 hay 21 ngày như hiện nay) và cơ chế thông quan minh bạch hơn. Giá trị gia tăng của ngành cũng tăng thêm, ước tính nhiều nhất là 10%, nếu các quy chuẩn trong khu vực được áp dụng trong ngành này. 

 

Công nghiệp ô tô 

Ngành công nghiệp ô tô hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong tương lai, bởi đây là ngành có kỹ thuật còn yếu, quy mô nhỏ, chịu sự cạnh tranh của các đối thủ lớn trong khu vực, thiếu sự nhất quán trong môi trường chính sách, và phụ thuộc vào mức thuế quan. Đây là ngành có thuế suất cao và hiện vẫn bị loại ra khỏi các FTA trong ASEAN và ASEAN cộng. Từ năm 2008, những loại thuế chính trong ngành công nghiệp ô tô sẽ được đưa vào lộ trình thuế trong ASEAN nhưng vẫn ở mức thuế MFN và sẽ chỉ giảm dần dần. Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 14, cam kết được đưa ra là xóa bỏ những ngoại lệ này vào năm 2015 hoặc 2018. Ngành ô tô cũng chịu áp lực phải được đưa vào các hiệp định ASEAN cộng với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, và Úc và New 

Zealand. Việt Nam cũng cần xem xét đàm phán các FTA khác và đồng thời giảm thuế MFN ngay hoặc ngay sau khi giảm thuế trong các FTA của ASEAN và ASEAN cộng. Việc giảm thuế trong ASEAN và ASEAN cộng sẽ khuyến khích cơ cấu lại ngành hay bắt buộc các nhà sản xuất với sản lượng nhỏ và chi phí đơn vị lớn ra khỏi ngành.  Trừ khi Việt Nam tiến hành đàm phán các FTA trong tương lai và để giảm mức thuế MFN, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ chuyển hướng thương mại, giảm doanh thu thuế và cơ cấu lại ngành. Chúng tôi ước tính rằng điều này có thể dẫn đến giảm kim ngạch nhập khẩu đến 49%, tương đương với 1,45 tỷ USD trong năm 2007, chủ yếu do giảm doanh thu thuế lên đến 745 triệu USD. Hơn nữa, lợi ích mất đi này sẽ ngày càng tăng nếu như không cơ cấu 

lại ngành công nghiệp lắp ráp ô tô và không có chiến lược hạn chế chuyển hướng thương mại trong tương lai qua thực hiện các FTA ASEAN và ASEAN cộng. 

 

Hóa chất 

Ngành hóa chất Việt Nam là một ngành chiến lược trọng tâm, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, cả về mặt cung cấp đầu vào cho các ngành khác và cả sản xuất ra hàng loạt sản phẩm gia dụng. Tuy vậy, ngành nà vẫn chưa phát triển tương xứng với một ngành công nghiệp hiện đại, do thiếu vốn, thiếu công nghệ hiện đại và khả năng quản lý, và không đáp ứng được nhu cầu của thị trường nội địa. Kế hoạch mở rộng tiểu ngành hóa dầu có thể là động lực chính thúc đẩy sự phát triển của ngành trong tương lai. Nhu cầu thị trường sẽ tăng đáng kể trong trung hạn. 

Thuế quan đối với ngành này tương đối thấp, cả với lĩnh vực hóa chất và các sản phẩm nhựa, ít rào cản với FDI, và đang tìm kiếm và khuyến khích các nguồn đầu tư khác. Do đó, tác động trực tiếp của việc tự do hóa (như gỡ bỏ thuế) cho cả hai lĩnh vực này cần được giảm tới mức tối thiểu. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều đầu tư nước ngoài, và việc tiếp tục cải thiện những lĩnh vực chung có ảnh hưởng đến FDI (bao gồm cả những khía cạnh như quyền thành lập, quản lý kinh tế vĩ mô, can thiệp về mặt hành chính, minh bạch và xử lý lợi nhuận để lại,…) sẽ góp phần cải thiện đáng kể bối cảnh chung toàn ngành trong tương lai. 

Về mặt tác động, do mức thuế MFN và CEPT thấp, ít mức thuế trần, và môi trường FDI nhanh chóng được mở rộng, nên có thể giảm thiểu tác động của tự do hóa các rào cản thuế và phi thuế. Chúng tôi đã mô phỏng tác động tiềm năng sử dụng mô hình WITS. Phí tổn của thuế quan sau giai đoạn gia nhập WTO đối với hóa chất cơ bản và phân bón là 16 triệu USD trong tổng kim ngạch nhập khẩu 400 triệu USD trong năm 2007. Phí tổn đối về mặt thuế quan sau giai đoạn gia nhập WTO với ngành hóa chất đặc biệt và nhựa là 153 triệu USD. Tác động của tự do hóa mạnh hơn đến nền kinh tế nói chung, đối với ngành này, còn tương đối khiêm tốn và lợi ích có được là tăng thêm đầu tư. Có khoảng 21 triệu người Việt Nam sống dựa vào ngành nông nghiệp có thể được lợi từ việc bỏ thuế phân bón. 

 

Dược phẩm 

Cải thiện lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là ưu tiên của quốc gia thông qua tăng thêm tuổi thọ. Đồng thời, kiểm soát chi phí y tế vẫn là vấn đề thách thức. Tự do hóa lĩnh vực phân phối dược phẩm nằm ngoài giới hạn cam kết trong WTO (dược phẩm không nằm trong các cam kết của GATS về dịch vụ phân phối) và cải thiện môi trường đầu tư sẽ giúp thu hút FDI và góp phân vào nâng cấp ngành. 

Về mặt tác động kinh tế, do mức thuế MFN và CEPT thấp và ít mức trần thuế, nên tác động cộng dồn của tự do hóa thuế là khiêm tốn. Chúng tôi đã mô phỏng tác động tiềm năng sử dụng mô hình WITS. Tổn phí về mặt thuế quan sau giai đoạn hội nhập WTO là 29 triêu USD trong tổng kim ngạch nhập khẩu 480 triệu USD trong năm 2007. Vẫn còn những khoản chi phí đánh vào thuế đối với dịch vụ y tế. 

Tác động kinh tế về mặt thúc đẩy đầu tư nước ngoài có nhiều ý nghĩa hơn. Mở cửa thị trường nhiều hơn sẽ củng cố sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam với các công ty dược nước ngoài. Kết quả sẽ là tăng thêm đầu tư cho các cơ sở y tế tư nhân, và mở rộng cung cấp dịch vụ qua cả mạng lưới chăm sóc sức khỏe công và tư. Dịch vụ trong nước không hiệu quả là một nhân tố ảnh hưởng đến giá thuốc cao, vốn là mối lo ngại của chính phủ và tự do hóa thương mại sẽ giúp giải quyết vấn đề này. 

Hiện nay, thị trường Việt Nam đang tăng trưởng ở mức cao gấp 3 lần các nước phát triển (12% so với 4% một năm). Tác động lớn nhất mà tự do hóa mang lại là triệt tiêu tác động của suy giảm kinh tế đang diễn ra, và ước tính thị trường sẽ tăng trưởng lên đến 2,4 tỷ USD vào năm 2015 và 3,3 tỷ USD và 2020, tương đương mức tăng trưởng 9% so với hiện nay. Bên cạnh đó, tự do hóa cũng thu hút đầu tư vào các nhà máy ở Việt Nam theo tiêu chuẩn GMP của WHO, nâng dần từng bước, điều này nằm ngoài khả năng tài chính của hầu hết các công ty ở Việt Nam. 

 

Tái tạo điện năng 

Điện năng là ngành hạ tầng quan trọng và khả năng cung ứng và phân phối điện không tương xứng chính là rào cản đối với đầu tư và phát triển kinh tế. Thách thức lớn nhất là vai trò độc quyền của EVN, thiếu tính minh bạch và hạn chế phạm vi cho đầu tư tư nhân, và thu hút FDI trong ngành này là tương đối khó. Cải thiện môi trường kinh doanh và môi trường đầu tư sẽ góp phần đáng kể vào đáp ứng nhu cầu cơ sở hạ tầng năng lượng của Việt Nam

Thúc đẩy hợp tác với các đối tác nước ngoài là con đường phát triển tiềm năng nhất đối với ngành này ở Việt Nam. Sản lượng tiềm năng của ngành vẫn ở mức thấp và công nghệ vẫn lạc hậu, và chỉ có thể phát triển được thông qua hợp lực với các nhà đầu tư nước ngoài. Tài trợ cho các dự án điện là một thách thức, và nằm ngoài khả năng của EVN. Đòn bẩy tài chính và tiềm năng đào tạo, chuyển giao công nghệ là những lĩnh vực mà chỉ có sự tham gia của các MNC lớn mới mang lại lợi ích trong dài hạn. Môi trường FDI chung ở Việt Nam cũng có thể được cải thiện nhanh chóng nếu thúc đẩy xây dựng các nhà máy năng lượng. Quan ngại về khả năng cung ứng - không đáng tin cậy và giá cả leo thang - sẽ tác động tới đánh giá của nhà đầu tư về kinh tế Việt Nam, và được giới đầu tư nước ngoài đề cập tới như một rào cản để mở rộng kinh doanh. 

Nếu rào cản FDI được dỡ bỏ, thì ngành này có thể đạt được mục tiêu tỷ trọng FDI là 30% đến năm 2015. Điều này tương đương với tăng công suất lên trên 13.000 MW, và với chi phí trung bình cho công suất tạo ra là $1.000/kW, thì tiềm năng thu được từ phần đầu tư này lên đến $13 tỷ vào năm 2015. 

 

Phân phối 

Theo các cam kết của WTO GATS, quyền phân phối toàn bộ sẽ được thực hiện từ tháng 1 năm 2009 với một số sản phẩm ngoại lệ, đáng chú ý nhất là dược phẩm. Việc thực hiện các điều khoản này vẫn còn miễn cưỡng và chậm chạp. Ở địa phương, sự tùy tiện vẫn tồn tại. Bán lẻ là một ngành ‘nhạy cảm’, được ví như người lao động chính trong hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ hoạt động không hiệu quả và sự mơ hồ của Đánh giá nhu cầu kinh tế chính là nhân tố cản trở hoạt động đầu tư. 

Tự do hóa lĩnh vực bán lẻ với trọng tâm tập trung nhiều vào những yêu cầu về minh bạch hóa cho các cửa hàng lớn sẽ mang lại hiệu quả cho ngành và tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng. Kết quả mong muốn là ngành bán lẻ trong nước sẽ cạnh tranh hơn. Đồng thời, cũng phát triển cơ sở các nhà cung ứng của Việt Nam

Dựa trên các nghiên cứu so sánh với khu vực Đông Nam Á, chúng tôi ước tính hiệu quả từ tự do hóa ngành này sẽ giảm 15-20% chi phí hàng năm trong lĩnh vực hậu cần và sẽ tăng GDP thêm 2,5-3%. Đối với Việt Nam, với số liệu GDP hiện nay, con số này sẽ tương đương với tăng khoảng 2,1 tỷ đến 2,7 tỷ USD do tự do hóa ngành này 

 

Điện tử 

Ngành điện tử của Việt Nam chưa hội nhập hoàn toàn vào chuỗi cung ứng toàn cầu hay mạng sản xuất khu vực. Mặc dù thuế đối với các sản phẩm điện tử thấp nhưng lĩnh vực thay thế hàng tiêu dùng nhập khẩu vẫn được bảo hộ và do đó thuế vẫn cao. Các doanh nghiệp chi phối trước đây đã được cơ cấu lại để nhằm tăng khả năng cạnh tranh nhưng một số hàng tiêu dùng với công nghệ lạc hậu vẫn được duy trì ở mức thuế bảo hộ cao, kể cả trong lộ trình thuế WTO và trong AFTA và các FTA trong ASEAN cộng. 

Đầu tư vào ngành này tương đối năng động từ khi gia nhập WTO vào tháng 1 năm 2007. Các công ty lớn như Intel, Foxcom, Samsung, Canon, Neidec và Meikom đã đầu tư nhiều vào Việt Nam. Ngành điện tử của Việt Nam đã bắt đầu hội nhập nhiều hơn vào mạng sản xuất năng động của khu vực và toàn cầu. Tuy vậy, sự phát triển của ngành này vẫn đi sau nhiều so với các đối tác trong khu vực như MalaysiaPhilippines. Việt Nam hiện mới chỉ tham gia ở mức lắp ráp đòi hỏi nhiều nhân công và chỉ có thúc đẩy FDI mới giúp ngành này phát triển đa dạng hơn. Thu hút và cải thiện chất lượng FDI là rất cần thiết với sự phát triển năng động và giúp ngành điện tử ở Việt Nam hội nhập nhanh chóng hơn. 

Do chuỗi cung ứng và mạng sản xuất mang tính cạnh tranh cao và mỗi quá trình trong chuỗi cung ứng mới tạo thêm giá trị gia tăng nên rào cản đối với thương mại và đầu tư, cho dù nhỏ, cũng là trở ngại lớn để tạo thêm giá trị gia tăng. Vẫn có những khó khăn trong hoàn thuế và một số vấn đề về thủ tục hải quan đối với những sản phẩm hướng về xuất khẩu. Thách thức lớn nhất là dịch vụ hậu cần nghèo nàn và chưa tạo thuận lợi cho thương mại. Ngành điện tử sẽ năng động hơn nếu gỡ bỏ các loại thuế đầu vào (sẽ dần được loại ra khỏi CEPT và FTA với Nhật Bản, và đang giảm dần trong các hiệp định với Hàn Quốc và Trung Quốc), cải thiện các dịch vụ hậu cần và môi trường đầu tư. Ngành điện tử có thể mở rộng nhanh chóng và hội nhập đầy đủ hơn vào mạng sản xuất khu vực và toàn cầu. 

Tổn phí về thuế quan sau khi gia nhập WTO là khoảng 200 triệu USD trong tổng kim ngạch nhập khẩu 3 tỷ USD năm 2007. Ước tính rằng chi phí cho các khoản thuế đầu vào chiếm khoảng 4% chi phí sản xuất do những thủ tục hoàn thuế và do đó cải thiện, tạo thuận lợi cho thương mại sẽ mang lại 10% giá trị tăng thêm cho toàn ngành. Ngành điện tử của Việt Nam đang tăng trưởng nhanh và sự phát triển này có thể tăng nhanh hơn nếu dỡ bỏ thuế đầu vào, cải thiện đáng kể các hoạt động thuận lợi hóa thương mại và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư. 

 

Dịch vụ viễn thông 

Ngành viễn thông của Việt Nam vẫn còn tương đối đóng. Cam kết trong GATS cho phép sở hữu nước ngoài lên đến 49% nhưng điều này vẫn không có tác dụng khi doanh nghiệp nhà nước vẫn chi phối và kiểm soát việc cấp phép. Cam kết trong GATS cho thấy những Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh tồn tại trước đó sẽ được chuyển thành hình thức khác nhưng điều này vẫn chưa xảy ra. 

Ngành viễn thông đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế và Việt Nam vẫn đang chậm trễ trong việc cấp phép cho dịch vụ 3G so với các nước ASEAN. Gần đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép dịch vụ 3G cho bốn doanh nghiệp nhà nước. Việc triển khai dịch vụ mới đòi hỏi đầu tư lớn và cáh duy nhất để các nhà đầu tư nước ngoài tham gia là thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh. Mặc dù Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong việc phát triển dịch vụ viễn thông trong những năm gần đây, nhưng Việt Nam vẫn tụt hậu nhiều so với các nước trong khu vực về mặt chi phí và chất lượng dịch vụ viễn thông, nhất là sự phát triển dịch vụ băng thông rộng ở Việt Nam vẫn còn chậm so với các nước trong khu vực. Việt nam cần đầu tư vào đổi mới công nghệ cho ngành này. Tác động của tự do hóa dịch vụ viễn thông ở Việt nam sẽ giúp tăng thêm đầu tư nước ngoài và việc cần thiết là thiết lập một cơ quan điều tiết độc lập. Cải cách khuôn khổ pháp lý tổng thể kết hợp với nâng mức trần sở hữu và quy trình đấu thầu cạnh tranh hơn sẽ mang lại những lợi ích lớn lao sau đây: 

Tăng mức độ đầu tư vào ngành lên đến 25% trong vòng 5 năm, 

Chi phí liên lạc sẽ giảm tương ứng khoản 20% so với dự báo cơ sở ban đầu, và 

Đẩy mạnh đáng kể chất lượng dịch vụ nhất là mở rộng băng thông rộng và WIFI và tiềm năng cải thiện các dịch vụ phổ thông. 

Ngược lại, tác động của giảm chi phí thông tin liên lạc sẽ làm tăng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, nhất là với hàng hóa và dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Cải cách pháp lý và tự do hóa sẽ làm tăng đầu tư, cải thiện công nghệ và giảm chi phí ít nhất 20%. Điều này cũng mang lại những lợi ích lan tỏa đáng kể trong toàn nền kinh tế. 

 

Dịch vụ xây dựng 

Ngành dịch vụ xây dựng này tương đối mở để thu hút đầu tư nước ngoài và đã cam kết mở hoàn toàn cho đầu tư trực tiếp nước ngoài theo WTO vào năm 2009, mở chi nhánh vào 2010. Những rào cản chính đối với ngành này bao gồm thiếu minh bạch trong các quy trình mua sắm của chính phủ, vai trò của doanh nghiệp nhà nước kiểm soát những khu đất trống rộng, các rào cản và giấy phép hành chính, sự không rõ ràng của hình thức PPP và khả năng tham nhũng. Những cải cách trong lĩnh vực này sẽ giảm chi phí xây dựng, mang lại lợi ích cho những chủ nhà và hoạt động kinh doanh tiềm năng, và quan trọng hơn là giảm đáng kể chi phí đáp ứng nhu cầu cơ sở hạ tầng ở Việt nam. 

Có nhiều bằng chứng cho thấy thủ tục hành chính còn chậm trễ, môi trường pháp lý không nhất quán và tình trạng tham nhũng. Rất khó để tính toán các chi phí này, nhưng ở nhiều quốc gia, những chi phí này lại rất lớn. Khi so sánh với các nghiên cứu quốc tế về thủ tục hành chính chậm trễ, môi trường pháp lý không nhất quán và quan điểm về tham nhũng ở Việt Nam, chúng tôi ước tính rằng nếu quy trình mua sắm của các dự án hạ tầng minh bạch và cạnh tranh hơn kết hợp với quá trình cấp phép hiệu quả và hợp lý, trách nhiệm giải trình tốt hơn, và kết quả kiểm toán hiệu quả hơn thì sẽ giảm từ 5% đến 15% chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng. 

 

Dịch vụ tài chính 

Việt nam vẫn còn chậm trễ trong cấp phép ngân hàng nhưng vẫn tôn trọng các cam kết GATS. Các cam kết về dịch vụ trong ASEAN và ASEAN cộng là tấm gương phản chiếu các cam kết của WTO. Tự do hóa thêm các dịch vụ tài chính sẽ làm tăng thêm sản phẩm, dịch vụ tài chính và sản lượng của các ngành khác trong nền kinh tế. Chính sách tỷ giá và sự giám sát thận trọng với khu vực tài chính sẽ là cần thiết trong bối cảnh khủng hoảng tài chính. Mặc dù những quy định cẩn trọng là cần thiết nhưng khủng hoảng tài chính cũng cho thấy vai trò quan trọng của sự ổn định và tính hiệu quả của các trung gian tài chính trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế. 

Theo nghiên cứu chuẩn của Ngân hàng Thế giới và phân tích sâu của chúng tôi về khu vực tài chính ở nhiều nước, việc dỡ bỏ các hạn chế còn lại về ngân hàng và công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài sẽ góp phần đáng kể vào cải thiện các trung gian tài chính và đổi mới dịch vụ tài chính. Và rõ ràng là trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, cần quan tâm đặc biệt tới các quy định thận trọng, và Việt Nam có thể được lợi từ cải thiện các trung gian tài chính, nhất là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng tôi ước tính rằng đến 2015, khi các hạn chế còn lại được dỡ bỏ sau khi thực hiện các cam kết WTO thì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt nam sẽ tăng khoảng 0,3% một năm.
Các tin mới
Hai mươi năm hội nhập: Từ Đổi mới đến gia nhập WTO và tham gia các FTA ASEAN+ (Phần 2) (31/5)
Hai mươi năm hội nhập: Từ Đổi mới đến gia nhập WTO và tham gia các FTA ASEAN+ (Phần 1) (25/5)
Tác động Hội nhập đối với nền kinh tế sau hai năm Việt Nam gia nhập WTO (28/5)
Chiến lược tổng thể phát triển ngành dịch vụ tới năm 2020 (CSSSD) và tầm nhìn tới năm 2025 (14/5)
Hội nhập kinh tế và Sự phát triển ở Việt Nam (phần 2) (21/5)
Các tin đã đưa
Tác động của Hội nhập Kinh tế Quốc tế đối với Nền kinh tế sau ba năm Việt Nam gia nhập WTO (16/6)
Những thách thức hậu WTO (27/4)
Tương lai nào cho các tập đoàn phân phối Việt Nam? (24/4)
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC (29/6)
Việt Nam cắt giảm thuế và tạo điều kiện tốt hơn cho thương mại quốc tế (20/4)
Thương mại điện tử với các doanh nghiệp SME của Việt Nam (12/4)
Mở cửa thị trường bán lẻ: Ai được, ai mất? (8/4)
Nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài cần chuyên nghiệp hóa kênh phân phối hàng hóa (6/4)
Dịch vụ phân phối của Việt Nam trong WTO (2/4)
LẠM PHÁT TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG (15/4)
Tin thời sự

Sách mới

Văn phòng UBQG-HTKTQT hiện có:

"Các văn kiện gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam" (tiếng Việt và tiếng Anh)

"Các văn kiện cơ bản của WTO" (song ngữ Anh-Việt)

"Sổ tay doanh nghiệp APEC và những vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm"

"Từ điển chính sách thương mại quốc tế"

Đề nghị liên hệ với Văn phòng UBQG-HTKTQT (tel 9364124) để nhận.

 

 

Tin Mới

Cảm hứng mới, động lực mới đến từ 2014
Nếu ví “thương trường là chiến trường, doanh nhân là chiến sĩ” thì để giúp doanh nhân chiến thắng Nhà nước cần kiến tạo được môi trường kinh doanh thuận lợi nhất.

Kết thúc đàm phán FTA Việt Nam-Liên minh Hải quan
Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, sáng 15/12, tại Trung tâm Hội nghị tổ chức các sự kiện của tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Thương mại Ủy ban Kinh tế Á-Âu Andrei A. Slepnhev -Trưởng đoàn đàm phán phía Liên minh Hải quan đã ký kết Tuyên bố chung kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan (VCUFTA).

Thủ tướng dự Hội nghị ASEAN 25 tại Myanmar
m nay (11/11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 25 và các hội nghị liên quan tổ chức tại Thủ đô Nay Pyi Taw củaMyanmar theo lời mời của Tổng thống Myanmar Thein Sein. 

Hội thảo “RCEP- Cơ hội và thách thức đối với cộng đồng kinh tế ASEAN và các nước CLMV”
Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực - RCEP là ý tưởng được khởi xướng bởi các nước Đông Á tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 21 tại Campuchia cuối năm 2012. Mục tiêu của RCEP là tích hợp các Hiệp định thương mại tự do (FTA) khác nhau mà 10 nước ASEAN đã có với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ  và Trung Quốc thành một hiệp định toàn diện để tối đa hóa các lợi ích kinh tế. Với sự tham gia của 16 nước Đông Á, chiếm khoảng 1/2 thị trường toàn cầu và 1/3 sản lượng kinh tế thế giới, dự kiến RCEP sẽ tạo ra khu vực tự do mậu dịch lớn nhất thế giới, bên cạnh WTO. Nếu RCEP thành công sẽ khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực, góp phần tích cực tạo dựng và thúc đẩy một cấu trúc khu vực vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng” ở Châu Á.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp lãnh đạo Tài chính, Thương mại Hoa Kỳ
Trong chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, ngày 15/9, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có các cuộc gặp Đại diện Thương mại; Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm, làm việc tại Hoa Kỳ
Ngày 14/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế, dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam đã sang thăm và làm việc tại Hoa Kỳ.

THÔNG BÁO: TỔ CHỨC PHIÊN ĐÀM PHÁN CẤP TRƯỞNG ĐOÀN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) TẠI HÀ NỘI, THÁNG 9 NĂM 2014
Phiên đàm phán cấp Trưởng đoàn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 9 năm 2014 tại Hà Nội.

Chương trình hành động của Chính phủ để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững
Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới vừa được Chính phủ 
ban hành.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp xúc với bà con Việt kiều tại Đức
Ngày 26 tháng 6 năm 2014 Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã đến Trung tâm thương mại Đồng Xuân, Berlin, CHLB Đức gặp gỡ, nói chuyện và giao lưu với bà con Việt kiều tại Berlin, lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng của bà con là những tiểu thương kinh doanh tại Đức và nắm bắt các vướng mắc trong kinh doanh của bà con để tìm cách phối hợp với phía Đức giải quyết và tạo môi trường kinh doanh ổn định cho bà con.

Việt Nam và Liên bang Nga ký thỏa thuận thăm dò dầu mỏ
Ngày 16/6, tại Trung tâm triển lãm quốc tế Crocus Expo ở thủ đô Moskva của Liên bang Nga, các chủ tịch, giám đốc điều hành ngành năng lượng và chính khách từ nhiều quốc gia đã tham dự phiên toàn thể đầu tiên của Hội nghị Dầu mỏ thế giới lần thứ 21, dự kiến kéo dài 5 ngày.

Liên minh Kinh tế Á - Âu sẽ là trung tâm kinh tế mới?
Các nhà lãnh đạo Nga, Belarus và Kazakhstan ngày 29/5 vừa qua đã ký thỏa thuận thành lập Liên minh kinh tế Á - Âu (EEU) và sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2015, sau khi Quốc hội ba nước tham gia thông qua.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ
Việt Nam mong muốn cùng với phía Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 20
Trong khuôn khổ của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Thương mại APEC lần thứ 20 (MRT 20), đã được tổ chức tại thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc, từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 5 năm 2014, nhằm đánh giá tiến độ triển khai các nội dung ưu tiên của APEC năm 2014 và chuẩn bị dần các nội dung cho Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 22 (HNCC 22), sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 11 năm 2014. Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ tập trung trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó tình hình trên Biển Đông hiện nay là một trong những vấn nóng sẽ được tập trung thảo luận tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần này.

Thủ tướng sẽ dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Thein Sein, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24, được tổ chức tại Thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar) từ ngày 10 đến 11/5.

Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế
Thủ tướng Chính phủ vừa 
quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Trưởng Ban.

Phiên đàm phán FTA thứ 5 Việt Nam-Liên minh Hải quan
Từ ngày 31/3 đến 4/4, phiên đàm phán thứ 5 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan - gồm 3 nước Belarus, Kazakhstan và Nga - đã diễn ra tại thành phố Almaty của Kazakhstan.

Năm 2014 có ý nghĩa then chốt đối với tổ chức WTO
Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ông Roberto Azevedo nhận định, Bali Package - được các nước thành viên WTO thông qua hôm 7/12/2013 - là một thành tích lịch sử, thể hiện bước tiến lớn đối với hoạt động thương mại, sức tăng trưởng và phát triển trên toàn cầu. Theo đánh giá của người đứng đầu WTO, 2014 là năm then chốt đối với tổ chức này.

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới: Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á.

EU tăng cường quan hệ thương mại với các nước ASEAN
Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Karel De Gucht sẽ thăm một số nước ASEAN như Việt Nam, Campuchia, Myanmar để tăng cường mối quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Hội nghị Bộ trưởng Hiệp định TPP đạt tiến bộ quan trọng
Hội nghị Bộ trưởng 12 nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Singapore đã đạt được tiến bộ quan trọng sau bốn ngày làm việc, từ ngày 22-25/2.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á hẹp lần thứ 20
Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hẹp lần thứ 20 (AEM Retreat 20) đã diễn ra từ ngày 26-27 tháng 2 năm 2014 tại Sing-ga-po.

Việt Nam dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN
Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm thúc đẩy công tác chuẩn bị cho việc thiết lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015. 

Singapore đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN
Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ được tổ chức tại Singapore vào ngày 27/2 với sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế của tất cả 10 nước thành viên ASEAN là Brunei, Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Tổng Thư ký ASEAN.

Chile đánh giá cao hiệp định thương mại tự do với Việt Nam
Bình luận về việc hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Chile và Việt Nam có hiệu lực tại quốc gia Nam Mỹ này sau khi được đăng trên Công báo Chile ngày 4/2, Vụ trưởng Vụ quan hệ kinh tế quốc tế (DIRECON) Bộ Ngoại giao Chile Álvaro Jana khẳng định văn kiện trên sẽ thúc đẩy giao thương đang gia tăng giữa hai nước.

Liên minh Thái Bình Dương ký hiệp định thương mại tự do
Tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 8 Liên minh Thái Bình Dương (AP) ở Cartagena, Colombia, ngày 10/2 các nước thành viên khối liên kết này đã ký Hiệp định khung nhằm tạo thuận lợi trong việc tiếp cận thị trường hàng hóa và dịch vụ, theo đó 92% các sản phẩm trao đổi nội khối sẽ được miễn thuế ngay sau khi văn bản được quốc hội các nước thông qua.

Ngành dệt may chủ động đón đầu TPP
Xuất khẩu lần đầu tiên vượt ngưỡng 20 tỷ USD

Đến động viên cán bộ công nhân viên lao động ngành dệt may tại Tổng công ty May 10 trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết: Năm 2013, ngành Công Thương đã có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, nhất là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Việt Nam cân bằng được cán cân thương mại

Việt Nam, Campuchia thúc đẩy hợp tác đầu tư
Sáng nay (13/1) tại Cung Hòa Bình, Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam-Campuchia lần thứ 4. 

Việt Nam là thành viên tích cực của APEC
Trong 15 năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia và đóng góp thúc đẩy hợp tác APEC. Nổi bật là Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch APEC năm 2006, với việc đăng cai tổ chức Hội nghị cao cấp APEC 14, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC 18...

Phiên đàm phán thứ năm Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU
Phiên đàm phán thứ năm Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) đã diễn ra từ ngày 04 đến ngày 08/11/2013 tại Hà Nội. Phiên đàm phán này đánh dấu một năm Hiệp định EVFTA chính thức đàm phán với việc hai bên tiếp tục thúc đẩy thảo luận trong tất cả các lĩnh vực và đã đạt tiến bộ tích cực trên cơ sở cân bằng lợi ích của cả EU và Việt Nam. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, Trần Quốc Khánh dẫn đầu cùng đại diện các Bộ, ngành liên quan đã tham dự phiên đàm phán.

Vì Cộng đồng ASEAN vững mạnh, liên kết chặt chẽ
Với phương châm chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Đoàn Việt Nam đã cùng các nước ASEAN và Chủ tịch ASEAN, Brunei, đóng góp vào thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 23 và các Hội nghị cấp cao liên quan.

Thông điệp ASEAN qua 46 năm hình thành và phát triển
46 năm đã qua kể từ khi Tuyên bố Băng Cốc được ký kết ngày 08 tháng 8 năm 1967 và thành lập nên ASEAN với 5 quốc gia thành viên (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan). Sau đó ASEAN được mở rộng với sự tham gia của Brunei (năm 1984), Việt Nam (năm 1995), Lào (năm 1997), Campuchia và Myanmar (năm 1999); cho đến nay, ASEAN gồm 10 nước thành viên và đang trên con đường hội nhập sâu rộng hơn nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN cũng như đưa ASEAN hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Làm sâu sắc hơn quan hệ chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc
Tiếp tục chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 22/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kang Chang-hee và hội kiến Thủ tướng Hàn QuốcChung Hong-won.

Phiên đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) lần thứ 17
Phiên đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) lần thứ 17 đã diễn ra tại Li-ma, Pê-ru từ ngày 15 đến ngày 24/5/2013. Đoàn đàm phán Việt Nam gồm 35 thành viên từ các Bộ, ngành liên quan do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ dẫn đầu đã tham gia phiên đàm phán này cùng với hơn 700 cán bộ đàm phán của 10 nước Ốt-xtrây-lia, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Ma-lai-xia, Mê-xi-cô, Niu-Di-lân, Pê-ru, Hoa Kỳ và Xinh-ga-po.

Indonesia sẽ tham gia TPP nếu RCEP đình trệ
Quan điểm của chính phủ Indonesia về hiệp định thương mại tự do với Mỹ và các nước khác trong khu vực Thái Bình Dương dường như đã dịu đi khi đưa ra tuyên bố việc tham gia các cuộc đàm phán sẽ phụ thuộc vào các hiệp định thương mại với các đối tác chính trong khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng APEC tại Indonesia
Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã khai mạc sáng 20/4 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế ở trung tâm thành phố Surabaya thuộc Java, Indonesia.

Nhiều khuyến nghị thiết thực cho hợp tác ASEAN – EU
Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh ASEAN – EU lần thứ ba tại Hà Nội, chiều ngày 09/03 đã diễn ra phiên tham vấn giữa Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN, Cao ủy Thương mại châu Âu và các doanh nghiệp ASEAN - EU. Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN và Cao ủy Thương mại châu Âu Karel de Gucht chủ trì phiên tham vấn.

Tổng giám đốc Pascal Lamy tin rằng Vòng Doha sẽ không “chết”
Bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2013 tổ chức tại Davos (Thụy Sỹ) từ 23-27/1/2013, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy đã trả lời phỏng vấn của báo giới. Ông Lamy cho rằng Vòng đàm phán Doha sẽ không “chết”, nhưng không thể sớm kết thúc, vì Doha là vòng đàm phán rất qui mô của WTO với khoảng 20 chủ đề lớn đặt trên bàn thảo luận theo công thức “sẽ không chủ đề nào được coi là thỏa hiệp một khi tất cả các chủ đề chưa thỏa hiệp”.

Lào trở thành Thành viên chính thức thứ 158 của WTO vào tháng 2/2013
Vào ngày 3/1/2013, Lào đã trao cho WTO văn bản thông báo cơ quan lập pháp của nước này đã phê chuẩn bộ hiệp định gia nhập WTO. Theo quy định, Lào sẽ trở thành Thành viên chính thức thứ 158 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào ngày 2/2/2013.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thăm và làm việc tại Ấn Độ
Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Dệt may Ấn Độ, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công Thương tham dự Hội chợ Thương mại và Diễn đàn kinh doanh ASEAN-Ấn Độ 2012 và dự Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN-Ấn Độ tại New Delhi từ ngày 18-19/12/2012.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: ASEM cần tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế
Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 9 (ASEM 9), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trước những thách thức toàn cầu đang nổi lên ngày càng gay gắt, nhu cầu gia tăng hợp tác và liên kết khu vực trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. ASEM cần tạo động lực mới cho trụ cột hợp tác kinh tế của Diễn đàn.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga tại Matxcova
Ngày 30 tháng 7 năm 2012, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tại trụ sở của Phòng Thương mại và Công nghiệp LB Nga, đã diễn ra Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tiếp thân mật Đại sứ Cộng hòa Séc Michal Kral
Ngày 26/7, tại trụ sở Bộ Công thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã tiếp thân mật Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam Michal Kral tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam

EFTA công nhận quy chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam
Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trên cơ sở thống nhất với các nước thuộc khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA – gồm Na Uy, Thụy Sỹ, Ai-xơ-len và Lich-ten-xờ-tên), ngày 03 tháng 7 năm 2012, tại trụ sở của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng đã ký Bản Ghi nhớ về việc Khối EFTA công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam và cùng Ngài Stale Torstein Risa, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Na Uy tại Việt Nam (nước điều phối chung của EFTA) tuyên bố chính thức khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA.

Hội đồng châu Âu đồng ý đàm phán FTA với VN
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 31/5, Hội đồng châu Âu đã thông qua quyết định cho phép Ủy ban châu Âu (EC) bắt đầu quá trình đàm phán với Việt Nam về Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Chương trình giới thiệu ASEAN tại Nhật Bản
Chương trình giới thiệu ASEAN (ASEAN Roadshow) tại Nhật Bản được tổ chức từ ngày 25-28 tháng 4 năm 2012. Chương trình nhằm giới thiệu ASEAN tới các cơ quan chính phủ, quốc hội, công chúng và doanh nghiệp Nhật Bản, góp phần thúc đẩy các hoạt động đầu tư, thương mại giữa hai bên. Đoàn Việt Nam tham dự Chương trình do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú dẫn đầu và đại diện các Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Thị trường châu Á-Thái Bình Dương.

Việt Nam– Cuba: Triển vọng mới về hợp tác kinh tế
Cuba có thể nối tiếp Lào, Campuchia và Myanamar, những quốc gia có quan hệ chính trị đặc biệt với Việt Nam trở thành điểm đến mới của doanh nghiệp Việt Nam.

Thành công chuyển hóa quan hệ chính trị tốt đẹp sang hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và Myanmar trong thời gian gần đây chắc chắn là sự khích lệ lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam hướng sang Cuba. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ thắt chắt mối quan hệ đồng chí mà còn tạo nền móng để mở ra lộ trình hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Cuba. Kinh nghiệm phát triển kinh tế và gia tăng thương mại, đầu tư với Việt Nam là những nội dung quan trọng được Cuba mong đợi trao đổi với Việt Nam trong chuyến thăm này.

Việt Nam và EU sắp đàm phán thương mại tự do
Việt Nam và Liên minh châu Âu đã kết thúc những công việc chuẩn bị, tiến gần hơn tới vòng đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương.

Vị thế mới vững chắc của ASEAN ở khu vực và thế giới
Diễn ra trong ba ngày 17 đến ngày 19-11-2011 tại Bali (Indonesia), Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 19 và các hội nghị cấp cao liên quan đã thành công tốt đẹp, tạo tiền đề vững chắc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, liên kết và kết nối khu vực, mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa ASEAN với các đối tác.

"Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho APEC"
Trong ngày làm việc thứ hai (11-11) tại thành phố Honolulu, bang Hawaii, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2011.

Chủ tịch nước hội kiến với các lãnh đạo Hàn Quốc
Ngày 9/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến với Thủ tướng nước chủ nhà Kim Hwang-sik và Chủ tịch Quốc hội Park Hee-tae.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc, ngày 9/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến với Thủ tướng nước chủ nhà Kim Hwang-sik và Chủ tịch Quốc hội Park Hee-tae.

Liên bang Nga vượt qua rào cản cuối cùng để vào WTO
Trải qua 18 năm đàm phán không mấy nhẹ nhàng, ngày 2/11 vừa qua, sau khi vượt qua “cửa ải” Grudia, Liên bang Nga đã có thể tuyên bố kết thúc đàm phán gia nhập WTO.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt - Nhật
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã trao đổi ý kiến sâu rộng và đạt nhất trí cao độ về phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản.

Đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ lên tương xứng với tiềm năng
Chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhằm tiếp tục củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Khu vực thương mại tự do ASEAN-HÀN QUỐC và tác động tới quan hệ thương mại Việt Nam
Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai mà ASEAN đàm phán Hiệp định thương mại tự do (sau Trung Quốc). Tiến trình này được bắt đầu vào năm 2004 khi các nhà Lãnh đạo ASEAN và Hàn Quốc ký Tuyên bố chung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện giữa ASEAN và Hàn Quốc, khẳng định mong muốn thiết lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA) bao gồm các lĩnh vực thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ và đầu tư. Năm 2005, ASEAN và Hàn Quốc ký Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện (Hiệp định khung), và sau đó là các hiệp định cụ thể trong từng lĩnh vực, tạo nền tảng pháp lý hình thành Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA).

"Một ASEAN liên kết chặt chẽ, đoàn kết, vững mạnh"
Nhân kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu nêu bật quá trình hình thành và lớn mạnh của ASEAN hơn 4 thập kỷ qua và những định hướng ưu tiên chính của ASEAN trong thời gian tới.

Nỗ lực gia nhập WTO của Nga vẫn còn trở ngại

Nỗ lực của Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vẫn gặp trở ngại do giữa Nga và nước láng giềng Gruzia còn bất đồng về một số vấn đề.

Đó là nhận định do một quan chức thương mại đưa ra tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 27/7 sau các cuộc đàm phán về việc gia nhập WTO của Nga. 

Việt Nam chính thức đảm nhận cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN Brúc-xen
Ngày 26-7, với cương vị là Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN Brúc-xen (ABC) 6 tháng cuối năm, Sứ quán Việt Nam tại Bỉ đã tổ chức thành công phiên họp ABC đầu tiên với sự tham dự của Đại sứ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Brúc-xen.

A FTA – Nền tảng để ASEAN xây dựng cộng đồng kinh tế (AEC)
Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) là một trong ba trụ cột chính, bên cạnh Cộng đồng An ninh-Chính trị, Cộng đồng Văn hóa-Xã hội, tạo nên Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Đây là mục tiêu lớn mà Lãnh đạo các nước ASEAN đã thống nhất tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 9, diễn ra tại Bali, In-đô-nê-xi-a vào tháng 10 năm 2003. Để thực hiện mục tiêu này, các nước ASEAN đang nỗ lực triển khai các biện pháp đề ra một cách hiệu quả và đa dạng. Tuy nhiên, quá trình này không phải chỉ mới được bắt đầu năm 2003 mà đó cũng là công việc xuyên suốt mà các nước ASEAN đã kiên trì theo đuổi từ những giai đoạn đầu của hợp tác kinh tế.

Hiệp định tự do thương mại EU-Hàn Quốc có hiệu lực
Ngày 1/7, hiệp định tự do thương mại (FTA) giữa Hàn Quốc với Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu có hiệu lực. Đây là FTA đầu tiên giữa khối kinh tế lớn nhất thế giới này với một quốc gia châu Á.

Đại sứ EU tại Seoul, Tomasz Kozlowski, cho biết FTA EU-Hàn Quốc sẽ thúc đẩy lưu thông hàng hóa và trao đổi dịch vụ giữa hai bên.

Vòng đàm phán thứ 7 Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương - Đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng
Sau 5 ngày nhóm họp tại TPHCM (từ ngày 20 đến 24-6), chiều 24-6, các trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã tổ chức họp báo về kết quả của vòng đàm phán thứ 7.

Nâng cao vai trò của khu vực tăng trưởng Đông ASEAN (BIMP-EAGA)
Bên cạnh các cơ chế hợp tác khu vực ASEAN, các sáng kiến hợp tác tiểu vùng mang giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố, tăng cường kết nối ASEAN và hướng tới hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Khu vực tăng trưởng Đông ASEAN (BIMP-EAGA) gồm Brunei, Indonesia, Malaysia và Philippines cũng đang nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chia sẻ sự thịnh vượng trong tiểu vùng.

Bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN-18
Chiều 8/5, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 18 đã bế mạc tại thủ đô Jakarta của Indonesia sau hai ngày làm việc khẩn trương và tích cực.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và Vấn đề các Hàng rào phi thuế quan
Hiệp định Thương mại tự do với EU ngoài kỳ vọng cắt giảm các loại thuế quan vào EU, hy vọng sẽ là cơ hội hạn chế khối quốc gia này áp dụng các hàng rào phi thuế quan đối với các sản phẩm của Việt Nam. Rào cản phi thuế quan lớn nhất ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam sang EU liên quan đến việc sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại của EU, chủ yếu là chống bán phá giá cũng như các biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS) và các rào cản kỹ thuật (TBT).  

Hiệp định FTA giữa Việt Nam- EU sẽ tác động mạnh đến doanh nghiệp Việt Nam
Hiện nay, Việt Nam đang xúc tiến đàm phán ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với EU. Lộ trình đàm phán sẽ có tác động không nhỏ tới kinh tế Việt Nam nói chung và doanh nghiệp FDI tại Việt Nam nói riêng.

Đẩy mạnh quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa kỳ
Một hiệp định thương mại song phương thành công khi nó mang đến lợi ích thiết thực cho cả hai phía, việc ký kết Hiệp định BTA giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là một ví dụ cho sự thành công của một hiệp định thương mại. Kể từ khi Hiệp định BTA có hiệu lực, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất, tiềm năng nhất nhưng cũng nhiều thách thức nhất đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Nghiên cứu khả năng đàm phán FTA Việt Nam – EU
Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã thể hiện sự đồng thuận trong việc xem xét nghiên cứu khả năng đàm phán một Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai bên.

Cam kết đổi mới về phát triển kinh tế cho tất cả các quốc gia thành viên ASEAN
Thông tin từ Jakarta, ngày 02 tháng 3 năm 2011 - Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) không chính thức lần thứ 17 được tổ chức tại Viêng Chăn hồi tuần trước, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Thương mại Indonesia, bà Mari Elka Pangestu, các Bộ trưởng đã một lần nữa khẳng định lại các cam kết đổi mới phát triển kinh tế khu vực trong bối cảnh ASEAN đang tiến gần hơn đến mục tiêu hình thành một thị trường chung và cơ sở sản xuất đồng nhất trong khuôn khổ Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015. Đó là, ASEAN sẽ tập trung hơn nữa vào việc phát triển kinh tế cân bằng, đảm bảo hội nhập kinh tế ASEAN sẽ mang lại lợi ích cho mọi tầng lớp xã hội.

Gia nhập WTO - 4 năm nhìn lại
Thấm thoát đã bốn năm trôi qua kể từ khi nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bước vào sân chơi thương mại toàn cầu. Sau những phấn khích ban đầu, những lo âu tiếp nối trong mấy năm kinh tế thế giới và trong nước biến động dữ dội, giờ đây chúng ta có thể ghi nhận những gì từ cuộc chơi này?

Triển vọng hình thành cộng đồng ASEAN và vai trò của Việt Nam
Cộng đồng ASEAN quyết tâm “chuyển sự đa dạng về văn hóa và sự khác biệt của ASEAN thành thịnh vượng và các cơ hội phát triển công bằng trong một môi trường đoàn kết, tự cường khu vực và hòa hợp”. Mục tiêu mà ASEAN đang hướng tới là một gia đình các dân tộc Đông Nam Á đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

APEC: Quyết tâm thúc đẩy tự do thương mại
Các nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương ngày 14-11 đã đạt nhất trí sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các kế hoạch thành lập một khu vực thương mại tự do rộng lớn trong những năm tới

Hướng tới Khu vực mậu dịch tự do châu Á - Thái Bình Dương
Chiều 14/11, sau hai ngày làm việc tại thành phố Yokohama (Nhật Bản), Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 18 với chủ đề “Đổi mới và Hành động” đã kết thúc tốt đẹp.

Tiềm năng hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc còn rất lớn
Tại Tọa đàm Bàn tròn Cấp cao về Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, tiềm năng và nhu cầu hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Dự kiến, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2010 có thể đạt trên 11 tỷ USD.

G20 khai mạc với quyết tâm vượt qua khủng hoảng
Lãnh đạo 20 nền kinh tế phát triển nhất thế giới vừa bắt đầu cuộc họp hai ngày ở thủ đô Hàn Quốc để xem xét những vấn đề nóng trong nỗ lực cùng vượt qua khủng hoảng, nhưng những bất đồng về tỷ giá hối đoái vẫn tồn tại trước giờ khai mạc.

Tuyên bố Chủ tịch của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17
“HƯỚNG TỚI CỘNG ĐỒNG ASEAN: TỪ TẦM NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG”

Khai mạc trọng thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17
13 giờ 45 phút ngày 28/10, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan đã tham dự Hội nghị.

Đợt hoạt động đỉnh cao cuối cùng trong năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam
Từ 28 đến 30/10/2010, sẽ diễn ra 11 Hội nghị Cấp cao chính, bao gồm Cấp cao ASEAN 17 giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và các Cấp cao ASEAN+1 thường kỳ với các đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ; cũng như với Nga, Australia, New Zealand và Liên Hợp Quốc; Cấp cao ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và Cấp cao Đông Á lần 5.

Dấu ấn Việt Nam qua 2/3 chặng đường làm Chủ tịch ASEAN
Việt Nam đã có những đóng góp nổi bật trên “cả ba trụ cột” trong chặng đường 2/3 thời gian giữ cương vị Chủ tịch ASEAN, ông Phạm Quang Vinh, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam cho biết.

Tổng Thư ký ASEAN ủng hộ tiến trình mở rộng TPP

Nhật Bản và ASEAN nhất trí thắt chặt quan hệ hơn

Hoàn tất vòng đối thoại thứ ba Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
Ba trăm đại diện từ 9 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ngày 9-10 đã kết thúc vòng ba của các cuộc đàm phán diễn ra ở Bru-nây. Trong thông cáo báo chí, các nước cho biết đã đạt được những mục tiêu đề ra và chuẩn bị tốt cho vòng đàm phán thứ tư, dự kiến tổ chức ở Niu Di-lân vào tháng 12 tới.

Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEM 8
Hội nghị Cấp cao Á – Âu lần thứ 8 (ASEM 8) đã khai mạc trọng thể tại Cung điện Hoàng gia, Brussells, Vương quốc Bỉ chiều 4/10/2010 (giờ địa phương). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị.

Đưa quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ lên tầm cao mới
Chiều 24-9 theo giờ địa phương (sáng 25-9 theo giờ Hà Nội), tại thành phố Niu Oóc, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2010, đã cùng Tổng thống Hoa Kỳ B.Ô-ba-ma đồng chủ trì Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ hai.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 (AEM-42)
Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 (AEM- 42) đã được tổ chức trong hai ngày 24- 25 tháng 8 năm 2010 tại Đà Nẵng, Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng chủ trì Hội nghị. Trước Hội nghị AEM-42 đã diễn ra Phiên họp trù bị của các Quan chức Kinh tế Cao cấp (SEOM). Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN cũng đã có các phiên họp chung với Hội đồng Khu vực Đầu tư ASEAN (AIA) lần thứ 13 và Hội đồng Khu vực Thương mại tự do ASEAN (AFTA) lần thứ 24.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN/AFTA
Trong khuôn khổ của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 và Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 4, chiều nay (24-8), tại thành phố Đà Nẵng, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN tiếp tục phiên họp bàn về việc thực hiện các cam kết trong khuôn khổ khu vực mậu dịch tự do ASEAN/AFTA và tham dự cuộc đối thoại với Bộ trưởng Kinh tế Nga. Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng, Chủ tịch Hội đồng cộng đồng Kinh tế ASEAN chủ trì phiên họp

Thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng Văn hóa–Xã hội ASEAN
Tại Hội nghị ASCC4 khai mạc ngày 16/8 ở Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gợi mở 4 trọng tâm nhằm thúc đẩy việc thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Chặng đường 15 năm Việt Nam đồng hành cùng ASEAN
Ngày 28-7, 15 năm trước, lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay trên bầu trời Bru-nây Ða-ru-xa-lam (nước chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN năm 1995) trong buổi lễ trang trọng kết nạp Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy của Hiệp hội các quốc gia Ðông-Nam Á (ASEAN), ghi dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới của Việt Nam cũng như trong quá trình phát triển của ASEAN.

Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng cho ASEAN
Chiều 7/8, Lễ kỷ niệm trọng thể 43 năm ngày thành lập ASEAN và 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwant.

Việt Nam có quyền tự hào về những đóng góp cho ASEAN
Trong 15 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã nhanh chóng bắt nhịp vào quá trình hợp tác của ASEAN với phương châm “chủ động, tích cực và có trách nhiệm” đóng góp vào sự đoàn kết và phát triển của khu

Xây dựng nền tảng vững chắc cho mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam vui mừng và tự hào góp sức cùng các nước thành viên ASEAN xây dựng những nền tảng quan trọng và vững chắc cho mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Vai trò của Việt Nam với ASEAN được đánh giá cao
Nhân kỷ niệm 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2010), ông Djauhari Oratmangun, Vụ trưởng Vụ Hợp tác ASEAN - Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 13/7 đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Jakarta về ASEAN và quan hệ Việt Nam-ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 28
Thực hiện nghĩa vụ luân phiên với các nước ASEAN, Việt Nam với vai trò là chủ trì năm ASEAN 2010 sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 28 (AMEM 28) và các Hội nghị liên quan từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 7 năm 2010 tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chủ đề của Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 28 là “Năng lượng và Biến đổi khí hậu”.

Hội nghị ASEAN 16: Ấn tượng về Việt Nam đổi mới
Nhân Hội nghị Cấp cao ASEAN 16 vừa kết thúc tốt đẹp tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã trả lời phỏng vấn báo chí.

Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong: Ra Tuyên bố chung tiếp tục hợp tác và thúc đẩy phát triển bền vững
Người đứng đầu Chính phủ 4 quốc gia thành viên Ủy hội sông Mekong đã thông qua Tuyên bố chung Hua Hin xác định các lĩnh vực ưu tiên cho kế hoạch hành động trong giai đoạn tới.

Hội nghị phổ biến kiến thức về HNKTQT tại Tiền Giang
Hội nghị phổ biến kiến thức về HNKTQT trên đây là hoạt động đầu tiên trong năm 2010 sau khi Bản ghi nhớ Phối hợp và Hỗ trợ được ký kết hồi đầu tháng 3/2010 giữa UBQG về HKTQT và Ban HNKTQT tỉnh Tiền Giang.

ASEAN thảo luận các biện pháp xây dựng lòng tin
Cuộc họp Nhóm hỗ trợ giữa kỳ Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) về xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa đã được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa từ 18-20/3/2010.  Việt Nam, Chủ tịch ASEAN/ARF cùng  Ấn Độ đồng chủ tịch hội nghị này.

Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 họp phiên thứ tư
Sáng 16/3, tại Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 đã họp phiên thứ tư dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2010.

Việt Nam tham gia đàm phán Hiệp định TPP thể hiện quyết tâm đổi mới
Việt Nam tham gia đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương - TPP thể hiện quyết tâm tiếp tục đổi mới nói chung và chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng nói riêng.

ASEAN là trung tâm năng động của Đông Á
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng Việt Nam có trách nhiệm điều phối và thúc đẩy một ASEAN phát triển năng động và liên kết chặt chẽ đóng vai trò quan trọng hàng đầu, như một tác nhân gắn kết trong quá trình xây dựng Cộng đồng Đông Á.

Việt Nam hội nhập sâu rộng vào thương mại quốc tế

ACFTA- Không gian kinh tế mới trên vũ đài kinh tế thế giới
Việc Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc trở thành hiện thực hứa hẹn sẽ mở ra bức tranh tươi sáng hơn trong quan hệ thương mại giữa các bên trong thời gian tới.

Thủ tướng gửi thông điệp nhân ngày Việt Nam bắt đầu cương vị Chủ tịch ASEAN
Ngày 1/1/2010, Việt Nam chính thức đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi thông điệp đến các nhà lãnh đạo và nhân dân các nước ASEAN, các nước Đối tác của ASEAN và bạn bè quốc tế.

Các nước ASEAN 6 đạt mục tiêu tự do hóa thuế quan
Theo thông tin từ Ban Thư ký ASEAN, bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm 2010, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan sẽ hoàn thành mục tiêu xóa bỏ thuế quan đối với hầu hết các hàng hóa tham gia Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN.

Việt Nam thực hiện cam kết ODA với trách nhiệm cao
ODA đã thực sự là một nguồn lực quan trọng và Việt Nam sẽ sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn vốn quý giá này là những thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam về việc nâng cao hơn nữa hiệu quả nguồn vốn mà cộng đồng quốc tế hỗ trợ.

Việt Nam tổ chức Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới 2010
Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Ngoại giao phối hợp với Văn phòng Chính phủ khuyến khích các tập đoàn, tổng công ty lớn của Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp thành viên WEF của Việt Nam tham gia hỗ trợ tích cực cho Hội nghị WEF Đông Á.

Việt Nam nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2010
Nhân sự kiện công bố Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu thông điệp về định hướng và trọng tâm ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN, khẳng định Việt Nam sẽ quyết tâm và dành ưu tiên cao nhất nhằm thực hiện thành công trọng trách này.

Mở rộng thương mại dịch vụ sẽ đẩy phục hồi kinh tế
Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy khẳng định, việc tiếp tục chính sách và cải tổ quy chế thương mại dịch vụ có tầm quan trọng sống còn để thúc đẩy phục hồi kinh tế thế giới.

Mỹ cam kết làm sâu rộng hơn quan hệ với Việt Nam
Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton cho biết bà đã tái khẳng định với Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về cam kết của nước Mỹ trong việc tăng cường và làm sâu rộng thêm quan hệ với Việt Nam và các quốc gia ở Đông Nam Á.

Hợp tác Nam-Nam có vai trò thiết yếu trong đầu tư
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, tại diễn đàn cuộc thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 64, các nước đang phát triển đã đánh giá cao hợp tác Nam-Nam (Hợp tác của các nước phương Nam)  và khẳng định chính sự hợp tác này đã đóng vai trò thiết yếu thúc đẩy buôn bán và đầu tư giữa các nước đang phát triển.

Hướng đến 2010: Năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN
Nhân kỷ niệm 42 năm thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (1967-2009), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã có bài viết “Hướng đến 2010: Năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN”, điểm lại những mốc lớn trong quá trình phát triển của ASEAN và công tác chuẩn bị của nước ta cho vị trí Chủ tịch ASEAN 2010.

Kết quả Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại APEC lần thứ 15 tổ chức tại Singapore
Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại APEC lần thứ 15 (MRT 15) đã được tổ chức tại Singapore từ ngày 21 đến 22 tháng 7 năm 2009. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị cùng đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương.

Việt Nam sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch ARF
Ngày 23/7, tại Phuket (Thái Lan), Bộ trưởng 10 nước ASEAN và 17 bên đối tác đã tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 16. Đây là hoạt động cuối cùng trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 42 và các hội nghị liên quan.

Việt Nam sẽ đăng cai nhiều hội nghị của ASEAN
Theo qui định của Hiến chương ASEAN và quy chế luân phiên trong ASEAN, kể từ ngày 1/1/2010, Việt Nam sẽ đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN cho đến hết tháng 12/2010.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6/2009: Phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2009 hơn 5%
 “Tiếp tục tập trung mọi nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu GDP năm 2009 tăng cao hơn 5%, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, không để lạm phát quay trở lại, giữ vững an ninh trật tự...”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy trong phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2009.

Thúc đẩy hợp tác Việt-Anh về ngân hàng
Chiều 2/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Ian Luder, Thị trưởng Khu Tài chính London và một số doanh nghiệp, tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng của vương quốc Anh sang thăm là làm việc tại Việt Nam.

Quốc hội Nhật Bản chính thức thông qua Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản
    Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA) đã chính thức được Quốc hội Nhật Bản thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/6/2009 sau khi Thượng viện Nhật Bản phê chuẩn Hiệp định tại phiên họp toàn thể ngày 24/6 với đa số phiếu thuận. Trước đó, Hạ viện Nhật Bản cũng đã thông qua Hiệp định vào ngày 28/5.

Đưa sự hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia ngày càng bền vững, hiệu quả
Sáng 5/6, tại Hội trường Thống nhất, TP.HCM, Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 5 đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Campuchia Sar Kheng.

Hợp tác để hoàn thiện sứ mệnh nông thôn bền vững và giảm nghèo
Ngày 26/5, Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN và 3 nước Đông Bắc Á về phát triển nông thôn và xoá đói giảm nghèo lần thứ 2 (SOMRDPE + 3) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Đây là Hội nghị nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phát triển nông thôn và xoá đói giảm nghèo lần thứ 6 (AMRDPE 6) được tổ chức tại Việt Nam

Tăng cường hợp tác vượt qua khủng hoảng
Nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 9 được tổ chức từ ngày 25 đến 26/5 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã có bài viết mang tựa đề:“Tăng cường hợp tác vượt qua khủng hoảng kinh tế - tài chính, giải quyết các thách thức toàn cầu''. NCIEC giới thiệu toàn văn bài viết này.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục Á - Âu (ASEMME): Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu ý kiến
Ngày 14-5, tại Hà Nội, diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục Á - Âu (ASEMME) lần thứ 2 năm 2009 với sự có mặt của hơn 150 đại biểu thuộc 37 quốc gia và bốn tổ chức quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo Nguyễn Thiện Nhân dự hội nghị.

Việt Nam -Hoa Kỳ trao đổi hợp tác thương mại, đầu tư
Trong các ngày từ 15 đến 22/4, Ban Thư ký Hội đồng Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ (TIFA) đã họp tại Washington, trao đổi các vấn đề trong quan hệ kinh tế song phương như hợp tác về nông nghiệp, thương mại, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, lao động và công đoàn cũng như tăng cường cơ chế hợp tác song phương.

Phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới
Chiều 20/4, tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô Tokyo đã diễn ra cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Nội các Nhật Bản Taro Aso.

Việt Nam tạo thuận lợi cho nhà đầu tư Hong Kong
Các nhà đầu tư đánh giá cao năm giải pháp của Chính phủ Việt Nam để bình ổn kinh tế như: thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu; thúc đẩy đầu tư, kích cầu tiêu dùng; cắt giảm thuế và nới lỏng chính sách tiền tệ; bảo đảm an sinh xã hội và tăng cường công tác điều hành, tổ chức thực hiện.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Bộ trưởng Cố vấn Singapore Lý Quang Diệu
Trong buổi hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chiều 15/4, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng Cố vấn, nguyên Thủ tướng Singapore trong gần 30 năm Lý Quang Diệu bày tỏ tin tưởng: Việt Nam sẽ sớm vượt qua khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu hiện nay.

Tăng cường hợp tác kinh doanh và văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha
Chủ tịch UBQG-HTKTQT, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã nhấn mạnh mong muốn trên trong buổi tiếp Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại và hợp tác quốc tế Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha João Gomes Cravinho, ngày 8/4 tại Văn phòng Chính phủ.

G 20 vẫn sử dụng các biện pháp bảo hộ
Theo một nghiên cứu mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB), kể từ khi các nhà lãnh đạo các nước thuộc nhóm G20 ký cam kết về việc tránh sử dụng các biện pháp bảo hộ vào tháng 11 năm 2008, vẫn có tới 17 nước trong số G20 thực hiện 47 biện pháp hạn chế thương mại gây bất lợi cho các nước khác.

Pháp và Đức thống nhất quan điểm ở G20
Đức và Pháp đã đòi có sự kiểm soát gắt gao hơn đối với hệ thống tài chính thế giới tại hội nghị G20 ở London.

ASEAN cải tổ ban thư ký
Theo aseansec.org, hiện ban thư ký ASEAN có 205 nhân viên và “thêm nhiều người có năng lực sẽ được tuyển mộ trong tương lai” để chuẩn bị cho việc hình thành khu vực cộng đồng chung vào năm 2015. Việc tái cấu trúc ban thư ký sẽ có hiệu lực từ ngày 15-4.

WB: 40 trong số 107 nước đang phát triển có nguy cơ bị ảnh hưởng cao do khủng hoảng kinh tế toàn cầu
Báo cáo mới nhất của WB cho biết khoảng 40 trong số 107 nước đang phát triển có nguy cơ bị ảnh hưởng cao do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các nước còn lại có khả năng bị ảnh hưởng trung bình và chỉ có 10% các nước bị ảnh hưởng nhẹ.

Việt Nam cam kết hội nhập sâu hơn nữa
Phát biểu tại Hội nghị kinh tế đối ngoại “Định vị Việt Nam trong tương lai” Chủ tịch UBQG-HTKTQT, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ đưa nền kinh tế Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu hơn nữa.

Thành lập Phân ban Việt Nam về hợp tác với UAE
Ngày 16/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

 

Phó Thủ tướng tiếp đoàn Ủy ban hợp tác Nhật-Việt
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng vì quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp từ trung ương đến địa phương với những hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa.

 

"Đối ngoại nhân dân là chân kiềng quan trọng"
Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2008 ngày 4/3 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm khẳng định, ngoại giao nhân dân là một chân kiềng quan trọng trong công tác đối ngoại nói chung.

 

Đổi địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN
Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 12/3 thông báo hội nghị cấp cao ASEAN cùng các nước đối tác chủ chốt trong khu vực, dự kiến diễn ra vào tháng 4, sẽ được tổ chức tại thành phố biển Pattaya thuộc tỉnh Chonburi, cách thủ đô Bangkok khoảng 100 km về phía Nam.

 

Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiến những bước dài
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ vui mừng vì hiện nay, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tiến được những bước dài, đặc biệt là quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thương mại, giáo dục - đào tạo, trong đó có những đóng góp của các tổ chức từ thiện như Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (OS).

 

ASEAN liên kết nội khối, hình thành Cộng đồng năm 2015
Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 1-3, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 14 được tổ chức tại Cha-am - Hủa Hin (Thái Lan) với chủ đề "Hiến chương ASEAN vì nhân dân ASEAN" đã kết thúc thành công tốt đẹp.

 

Thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam-Myanmar
Kết thúc phiên họp lần thứ 5 Uỷ ban hỗn hợp về Thương mại Việt Nam – Myanmar (JCT 5) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên và Thứ trưởng Bộ Thương mại Myanmar Chuẩn tướng Aung Tun hôm nay (27/2) hai bên cho rằng, tiềm năng thương mại giữa hai nước còn rất lớn đặc biệt trong các lĩnh vực như: nông – lâm – thuỷ sản, dệt may, điện tử, viễn thông, thiết bị điện, y tế - dược phẩm, hàng công nghiệp, hàng tiêu dùng.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 14
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 14, tổ chức tại Cha Am- Hua Hin, Thái Lan, từ ngày 28/2 tới 1/3/2009.

 

Việt Nam mở rộng cửa hoan nghênh các nhà đầu tư Thụy Sỹ
“Nhiều năm qua, các tập đoàn Thụy Sỹ cũng như Châu Âu luôn là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam và những kết quả về sự hợp tác này rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, còn nhiều lĩnh vực hợp tác chưa được khai thác  hết tiềm năng và Việt Nam đang mở rộng cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Thụy Sỹ cũng như các nhà đầu tư nước ngoài khác đến làm ăn”.

 

Diễn đàn kinh tế Thế giới tại Đa-vốt (Thụy sĩ):Các cường quốc cam kết chặn “bão tài chính”
Ngày 31-1, Hội nghị thường niên lần thứ 39 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2009 diễn ra tại Đa-vốt (Thụy Sĩ) bước sang ngày làm việc thứ 4 trước khi bế mạc vào ngày 1-2.

Việt Nam đóng góp tích cực vào Diễn đàn kinh tế Thế giới 2009
Diễn đàn Davos 2009 sẽ thu hút hơn 40 nhà lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ, cùng với 36 Bộ trưởng Tài chính và các Thống đốc ngân hàng Trung ương, trong đó có toàn bộ các Thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm các nước G8, chỉ trừ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Ngoại giao Kinh tế: Ưu tiên số 1 của ngành Ngoại giao hiện nay
Xác định đúng đường hướng triển khai công tác ngoại giao kinh tế (NGKT) đã giúp ngành Ngoại giao gặt hái được nhiều thành công trong những năm qua, tạo đà cho các hoạt động trong những năm tới. Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng đã chia sẻ với báo giới về nhiệm vụ quan trọng này.

Cuộc họp chung giữa Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Tài chính các nước APEC diễn ra vào tháng 2 và tháng 7 năm 2009
Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ họp APEC, Singapore sẽ tổ chức cuộc họp chung giữa các Bộ trưởng Thương mại và Tài chính vào tháng 2 tới và tháng 7 để bàn về các biện pháp tài chính và tiền tệ, nhằm giúp các doanh nghiệp và người lao động chống chọi với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trước đây, các cuộc họp này được tổ chức riêng rẽ.

Việt Nam- ASEAN xúc tiến du lịch
Diễn đàn Du lịch các nước ASEAN họp tại Hà Nội từ 5/1 - 12/1 để bàn chiến lược thúc đẩy du lịch trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu.

6 nước Asean ký 3 hiệp ước tự do hóa mậu dịch
Hôm 16/12 trong một cuộc họp tại Singapore, bộ trưởng kinh tế 6 nước gồm Brunei, Cam Bốt, Indonesia, Lào, Singapore và Malaysia ký kết 3 thỏa thuận tự do thương mại trong ba lãnh vực khác nhau là hàng hóa, đầu tư và dịch vụ

Việt Nam- APEC: 10 năm gia nhập hợp tác vì sự phát triển của khu vực châu Á- Thái Bình Dương
Đó là tên cuộc hội thảo vừa diễn ra sáng nay (11/12) tại Hà Nội do Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương và Phòng Thương mại & Công nghiệp VN phối hợp tổ chức.  

Ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2009-2011
Bieu thue nhap khau uu dai.jpgNgày 1/12/2008, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 111/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) giai đoạn 2009-2011.

Sớm ra mắt cuốn “Sổ tay WTO dành cho cán bộ quản lý”
Ngày 2/12, Hội thảo công bố nội dung “Sổ tay WTO dành cho cán bộ quản lý” đã được Ban quản lý dự án  Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội với sự có mặt của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT), đại diện các bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu và các địa phương. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO về “Duy trì, tăng trưởng bền vững và xóa đói giảm nghèo thông qua  việc thực hiện các cam kết gia nhập WTO” do Cơ quan phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) và cơ quan phát triển quốc tế Australia (AusAID) tài trợ.

Chủ tịch UBQG-HTKTQT, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm:Việt Nam với những nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong APEC
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm: “Quan điểm hợp tác trong APEC và hội nhập quốc tế nói chung của Việt Nam là cố gắng phát huy vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm phù hợp với khả năng và điều kiện của đất nước.”
Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 16 diễn ra tại thủ đô Lima của Peru, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm đã trả lời phỏng vấn báo giới về những nỗ lực của Việt Nam thúc đẩy hợp tác trong APEC và hội nhập quốc tế nói chung.

Hội nghị Apec 2008 và những hứa hẹn mới
Một tuần trước khi diễn ra Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2008 tại Peru với chủ đề Một cam kết mới cho sự phát triển của Châu Á - Thái Bình Dương, chính phủ Peru cho biết hầu hết các nhà lãnh đạo các quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đều khẳng định sẽ tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 16 vào ngày 22-23/11/2008 ở Lima, Peru.

 

Ủy ban liên chính phủ VN-Ai Cập bàn về tăng cường hợp tác
Trong kỳ họp thứ tư diễn ra ngày 9 và 10/11 tại Cairo (Ai Cập), Ủy ban hỗn hợp liên chính phủ Việt Nam-Ai Cập về hợp tác kinh tế, thương mại-đầu tư, văn hoá, giáo dục và khoa học-kỹ thuật đã đề ra các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Việt Nam đã sẵn sàng cho CLMV và ACMECS
ACMECS là khuôn khổ hợp tác kinh tế gồm 5 nước thành viên: Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, được thành lập tháng 11/2003 nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên trên 7 lĩnh vực thương mại - đầu tư, nông nghiệp, công nghiệp - năng lượng, giao thông, du lịch, y tế, phát triển nguồn nhân lực. Hội nghị cấp cao ACMECS được tổ chức 2 năm một lần, luân phiên tại các nước thành viên.

 

Thủ tướng gặp song phương lãnh đạo các nước
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, ngày 23/10 tại Bắc Kinh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thủ tướng Malta Lawrence Gonzi, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Thủ tướng bắt đầu thăm Trung Quốc
Sáng 20/10 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ đã đến thành phố Hải Khẩu tỉnh Hải Nam, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 20-23/10 và tham dự Hội nghị Cấp cao Á- Âu lần thứ bảy (ASEM 7) tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 24-25/10.

Diễn dàn ASEAN-Nhật Bản lần thứ 24 tại Lào

“Muốn khai thác thị trường Nhật, phải nghiên cứu kỹ EPA”
Sau khi Hiệp định được ký kết, dự kiến vào cuối năm nay, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ nội dung của Hiệp định. Bản thân lời văn trong Hiệp định không nhiều nhưng có rất nhiều phụ lục, bảng biểu đi theo, nhất là mã số thuế, mã số hàng hóa. Vì vậy, đòi hỏi doanh nghiệp phải nghiên cứu rất kỹ.

Hàn Quốc dẫn đầu về vốn đầu tư bổ sung vào Việt Nam
Chỉ đứng thứ 9 về vốn đăng ký mới, song các nhà đầu tư Hàn Quốc lại dẫn đầu trong số 26 quốc gia và vùng lãnh thổ có bổ sung vốn cho các dự án đang triển khai tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm kết thúc chuyến làm việc tại New York
Tối 29/9, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã rời New York, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc nhân dịp tham dự Cuộc thảo luận chung tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc Khóa 63.

Trong ngày 29/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tham dự Hội nghị Ngoại trưởng không chính thức các nước ASEAN (IAMM), và cuộc gặp giữa các Ngoại trưởng ASEAN với Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 63 bên lề Cuộc thảo luận chung cấp cao Khóa 63 Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Nhập siêu tháng 9 thấp nhất từ đầu năm đến nay
Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng phản ánh kết quả rất khả quan trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hoá với tổng kim ngạch đạt 48,57 tỷ USD trong 9 tháng, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thái Lan sẽ tổ chức Hội nghị ASEAN đúng kế hoạch

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thăm Nga
Tại hội đàm, hai bên đã thảo luận tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các biện pháp tăng cường đối thoại giữa Nga và ASEAN, vấn đề bảo đảm an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, triển vọng thiết lập sự phối hợp hành động giữa ASEAN và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Phía Việt Nam khẳng định ủng hộ Nga tham gia cơ chế đối thoại tại các Hội nghị cấp cao Đông Á.

 

Năng động, sáng tạo, liên kết doanh nghiệp hội nhập và phát triển bền vững *
Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ V vừa được tổ chức, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu quan trọng. NCIEC trân trọng giới thiệu.

ANZ và Morgan Stanley: Kinh tế VN tiếp tục ổn định
Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 đã lên tới 39 tỷ USD.

Cấp phép lập 2 ngân hàng 100% vốn nước ngoài
Ông Thomas Tobin, Tổng giám đốc ngân hàng HSBC tại Việt Nam cho biết: Ngân hàng TNHH HSBC (Việt Nam) mới thành lập sẽ có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và thuộc 100% sở hữu của HSBC, một trong những tổ chức dịch vụ tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Hoàng tử Anh
Hoàng tử Andrew cho biết các doanh nghiệp Anh mong muốn Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác về tài chính và đầu tư giữa hai nước, cũng như giúp đỡ các doanh nghiệp Anh, các tổ chức giáo dục và đào tạo triển khai hoạt động thuận lợi tại đây.

 

Hợp tác kinh tế để nâng cao quan hệ Nhật-Việt
Hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ vẫn là mục tiêu chính đưa mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Mitsuo Sakaba cho biết trong buổi trò chuyện với phóng viên TTXVN nhân dịp 35 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2008).

 

Diễn đàn kinh tế VN lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội
Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại Hà Nội ngày 19/9 tới với sự tham gia của các nhà lãnh đạo Việt Nam, các nhà hoạch định chính sách quốc tế, giám đốc các tập đoàn kinh tế tài chính lớn trong khu vực và gần 600 khách mời đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

 

Kinh tế VN bắt đầu chuyển sáng
Chỉ số lạm phát, thâm hụt thương mại... đã dịu lại. Đầu tư nước ngoài tăng mạnh, các tổ chức uy tín trên thế giới đánh giá cao môi trường đầu tư ở VN. Mặc dù còn nhiều thách thức nhưng về tổng thể, bức tranh kinh tế VN đã và đang có những dấu hiệu tích cực cho phép cảm nhận về sự chuyển sáng dần trong thời gian tới.  

Thủ tướng chiêu đãi đoàn ngoại giao nhân Quốc khánh
Tối 1/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân đã chủ trì buổi chiêu đãi trọng thể Đoàn Ngoại giao, nhân kỷ niệm 63 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2008).

 

Hội nghị tham tán thương mại châu Á-Thái Bình Dương

EU cần chấm dứt áp thuế bán phá giá với giày mũ da Việt Nam

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN
Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 40 đã khai mạc tại Singapore ngày 26/8 với trọng tâm thảo luận tăng cường quan hệ thương mại nội khối.

 

Hội nghị Ủy ban Tiêu chuẩn Chất lượng ASEAN
Hội nghị toàn thể lần thứ 32 của Ủy ban Tư vấn Tiêu chuẩn Chất lượng ASEAN đã khai mạc ngày 25/8 tại Hà Nội, với sự tham dự đông đảo của đại diện các nước thành viên.

 

Việt Nam là mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu
Các đại biểu tham dự hội nghị thường niên về hợp tác phát triển tại Thụy Sĩ ngày 22/8 với chủ đề "Thụy Sĩ và khu vực sông Mê Công: phát triển theo hướng đảm bảo an ninh lương thực và toàn cầu hóa" nhận xét Việt Nam là mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của khu vực sông Mê Công.

Đàm phán EPA Việt-Nhật có bước tiến triển đáng kể
Vòng đàm bán về Hiệp định đối tác kinh tế song phương (EPA) giữa Việt nam và Nhật Bản diễn ra từ ngày 20 đến 22/8 tại Nhật Bản đã có những bước tiến đáng kể.

Chiến lược đối ngoại đến năm 2010: Những kỳ vọng của doanh nhân Việt Nam
Đó là ý kiến khẳng định của Luật gia Vũ Xuân Tiền, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn quản lý và đào tạo VFAM Việt Nam tại Hội thảo " Định hướng chiến lược đối ngoại Việt Nam đến năm 2010" do Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức, tại Hà Nội, sáng 22/8.

 

Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Venezuela

GIỚI THIỆU VỀ BỘ VĂN KIỆN GIA NHẬP WTO
  Bộ văn kiện gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam đã được Đại hội đồng WTO thông qua vào ngày 07/11/2006, bao gồm các tài liệu sau: Quyết định của Đại hội đồng về việc gia nhập WTO của Việt Nam; Nghị định thư về việc gia nhập WTO của Việt Nam; Báo cáo của Ban Công tác về việc gia nhập của Việt Nam; Biểu cam kết về thương mại hàng hóa (bao gồm cam kết về thuế nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan và trợ cấp nông nghiệp); và Biểu cam kết về thương mại dịch vụ.

Tiêu điểm
Cấp phép lập 2 ngân hàng 100% vốn nước ngoài
Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế
Diễn đàn kinh tế VN lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội
Kinh tế VN bắt đầu chuyển sáng
Nhật công bố chương trình hỗ trợ kinh tế
Tin vắn
Nâng cao vai trò của khu vực tăng trưởng Đông ASEAN (BIMP-EAGA)
Tăng cường quan hệ Nhật Bản - ASEAN
WTO giảm tham vọng để kết thúc đàm phán Doha
Đàm phán Doha tiếp tục bị chia rẽ trầm trọng
Vòng đàm phán thứ 7 Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương - Đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng
Hoàn tất vòng đối thoại thứ ba Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
Hội nghị ASEM 8: Tăng cường hiệu quả hợp tác xuyên Á – Âu
Tóm tắt về Biểu cam kết thuế quan
Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA của Việt Nam cho năm 2006 (Quyết định 35)
Nghị định 78 thực hiện Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện CEPT 2003-2006
Hội nhập & Phát triển
Ngày 30/10/2014
Ngày 25/10/2014
Ngày 15/10/2014
Ngày 30/9/2014
Ngày 22/9/2014
Ngày 15/ 9/2014
Ngày 30/12/2014
Ngày 19/12/2014
Ngày 11/12/2014
Ngày 31/7/2014
Ngày 28/7/2014
Ngày 25/7/2014
Ngày 22/7/2014
Ngày 18/7/2014
Ngày 15/7/2014
Ngày 30/6/2014
Ngày 18/6/2014
Ngày 13/6/2014


  Số lượt truy cập:
© Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin trên website phải ghi rõ nguồn từ NCIEC.
Địa chỉ: tầng 6 Tòa nhà Artexport, 2A Phạm Sư Mạnh, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84) (4) 38 262549   Fax: (84) (4) 39 348959     E-mail: nciec@moit.gov.vn